Strafrecht

sociaal strafrecht

algemeen strafrecht

verkeersrechtStrafrecht is het geheel van rechtsregels om bepaalde handelingen te bestraffen (materieel strafrecht). Het omvat ook proceduregels om het materieel strafrecht toe te passen (strafprocesrecht).

Het materieel strafrecht omvat in hoofdzaak het Strafwetboek en in feite alle rechtstakken die strafbepalingen bevatten, zoals het sociaal recht en het verkeersrecht.

De voornaamste actoren in het strafproces zijn de beklaagde, het slachtoffer, het Openbaar Ministerie en de rechtbank die zich uitspreekt over de strafvordering en de burgerlijke vordering (burgerlijke-partijstelling).

Voorbeeld

Ik heb te snel gereden en een verkeerslicht genegeerd. Ik moet voor de politierechtbank verschijnen. Wat nu?

Voorbeeld

Naar aanleiding van een verkeersongeval met verkeersagressie heb ik ernstige lichamelijke schade opgelopen. De dader is voortvluchtig en de gegevens van zijn BA-verzekeraar zijn dus niet bekend.

Voorbeeld

Ik word in verdenking gesteld voor feiten naar aanleiding van een klacht met burgerlijke-partijstelling die voor de raadkamer zal komen.

Wat kan ik doen? Wat zijn de gevolgen?

Tips

  • Laat steeds nagaan of er dekking is voor rechtsbijstand in uw polis.
  • Als de politie u oproept voor verhoor, overlegt u best vooraf met uw advocaat.