Sociaal recht

aanwerving, tewerkstelling en ontslag

opzegtermijn

opzegvergoeding

OCMW

arbeidsongeval

tegemoetkoming gehandicapten

arbeidsongeschiktheid

sociaal strafrechtHet arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgevers en werknemers en de rechten én plichten van beiden. Wanneer er zich in deze relatie moeilijkheden voordoen, komt ze onder druk te staan.

Het sociale-zekerheidsrecht garandeert inkomen of verzorging voor mensen die, tijdelijk of blijvend, niet in staat zijn om zelf voor (voldoende) inkomen of verzorging te zorgen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij ziekte, arbeidsongeval, handicap of overlijden van naasten.

Het zijn de arbeidsrechtbanken die zich in België bezighouden met het arbeids- en sociale-zekerheidsrecht.

Het sociaal strafrecht is een actueel thema omwille van de verhoogde strijd tegen zwartwerk en sociale fraude. Denk maar aan de vele sociale inspecties in verschillende sectoren.

Voorbeeld

Ik heb één van mijn werknemers op heterdaad betrapt op diefstal en ik wil onze samenwerking onmiddellijk beëindigen. Wat kan ik doen?

Voorbeeld

Ik heb een handicap en ben arbeidsongeschikt. Op welke tegemoetkomingen kan ik aanspraak maken en wat zijn de voorwaarden?

Tips

  • Onderteken geen documenten als u niet zeker weet wat uw rechten en plichten zijn.
  • Vraag tijdig juridisch advies, mogelijk kunt u zo problemen voorkomen.