Personenrecht

afstamming

vorderingen vaderschap

nationaliteit verwerven

staat en bekwaamheid personen

burgerrechtelijk beschermingsstatuutHet personenrecht speelt een rol in de verschillende stadia van ons leven. Het regelt onder andere de afstamming van een kind ten aanzien van zijn ouders; maakt het mogelijk om een verzoek tot naamsverandering in te stellen en regelt beschermingsstatuten bij personen die niet bekwaam zijn.

Maar het personenrecht geeft ook een antwoord op de vraag hoe men de Belgische nationaliteit kan verwerven bijvoorbeeld of wat men kan doen als een ambtenaar van de Burgerlijke Stand fouten gemaakt heeft bij de opmaak van een akte.

Voorbeeld

Mijn moeder begint te dementeren en komt in moeilijkheden met het beheer van haar geld.

Kan ik aan de vrederechter een bewindvoerder/vertegenwoordiger vragen om het beheer van de goederen op zich te nemen?

Of kan ik vragen om haar middelen zelf te beheren?

Voorbeeld

Ik leer een vriendin kennen die onverwachts zwanger wordt. De vriendin verbreekt de relatie en wil het kind alleen opvoeden.

Wat zijn mijn rechten en plichten als biologische vader?

Tips

  • Als er zich een beschermingsmaatregel opdringt, hebt u een medisch attest nodig . Dit attest is slechts 15 dagen geldig. Ga er dus tijdig mee langs bij de advocaat.
  • Neem geen overhaaste beslissingen in familiekwesties. Tracht uw emoties even opzij te zetten en laat u juridisch bijstaan. Er is juridisch soms meer mogelijk dan u zou verwachten.