Jeugdrecht

jeugdbescherming

minderjarigeMinderjarigen zijn kwetsbare personen die soms in moeilijke omstandigheden opgroeien.

Met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VN 20 november 1989) is een juridisch bindende norm ontstaan waar men het wereldwijd over eens is. Enkele principes uit het Verdrag zijn het recht op onderwijs, gezondheidszorg, inspraak en zelfbeschikking, maar ook bescherming tegen uitbuiting en geweld.

Minderjarigen hebben recht op bijstand van een advocaat, bijvoorbeeld wanneer zij zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden of wanneer zij bepaalde misdrijven plegen. Deze advocaat is speciaal opgeleid in het jeugdrecht.

Voorbeeld

Ik heb van het gemeentebestuur het bericht gekregen dat er tegen mijn zoon een GAS-procedure loopt wegens wildplassen. Wat kan ik doen?

Voorbeeld

Mijn handtas werd gestolen en de dader blijkt minderjarig te zijn. Wat gebeurt er nu? Kan ik mijn schade verhalen?

Tips

  • Het jeugdbeschermingsrecht is een specifieke rechtstak. Laat u informeren en adviseren wanneer u hiermee in aanraking komt.