Incasso

invorderingen particulieren

invorderingen bedrijvenBij de levering van goederen en diensten hebben de contracterende partijen enkele verplichtingen. Wanneer deze verplichtingen niet nageleefd worden, kan de andere partij zijn rechten afdwingen, zoals de betaling van de verkoopprijs, de levering van de correcte dienst of goed,…

Protesttermijnen, gerechtelijke incasso, bevoegde rechtbanken, enzovoort verschillen naargelang de betrokken partijen particulieren of professionelen zijn.

Voorbeeld

Mijn klant betaalt een beperkt saldo niet in de hoop dat ik niet verder zal procederen voor het beperkte bedrag. Is het wel de moeite dat ik hiervoor verdere stappen onderneem?

Voorbeeld

Mijn bedrijf werkt al vele jaren met firma X. Het bedrijf kent nu betalingsmoeilijkheden . Hoe zorg ik er best voor dat mijn openstaande facturen alsnog betaald worden?

Tips

  • Wanneer een klant na twee sommatiebrieven niet reageert of betaalt, zijn alle verdere sommatiebrieven en beloftes louter tijdverlies.
  • Uw eerste sommatiebrief stuurt u best per gewone én aangetekende post.
  • Laat zeker uw factuurvoorwaarden nakijken zodat ze steeds aangepast zijn aan de regelmatig veranderende wetgeving.