Handels- en vennootschapsrecht

algemeen handelsrecht

handelsagentuur

concessie

franchise

vennootschapsrecht

ondernemingen in moeilijkhedenHet handelsrecht regelt de economie, een hoeksteen van onze maatschappij. Er bestaan in België specifieke rechtbanken die zich bezighouden met het handelsrecht, de rechtbanken van Koophandel.

Zowat elke burger komt dagelijks in contact met een handelaar, zoals de bakker op de hoek. Ook kleine en grote ondernemingen maken deel uit van onze samenleving en organiseren zich vaak in vennootschappen.

Als een handelaar in financiële moeilijkheden komt, dan heeft dit gevolgen voor zijn professionele zakenpartners, zoals de schuldeisers. De handelaar zelf kan zich laten bijstaan en adviseren om te proberen zijn moeilijkheden te boven te komen.

Voorbeeld

Ik wil met mijn bedrijf mijn producten in een zo groot mogelijke regio commercialiseren. Kan ik hiervoor een beroep doen op een handelsagent? Wat zijn de voorwaarden?

Voorbeeld

Ik heb een schuldvordering op een onderneming en krijg bericht dat deze firma zich in een procedure Wet Continuïteit Ondernemingen bevindt. Wat betekent dit concreet voor mijn schuldvordering?

Tips

  • Raadpleeg tijdig een advocaat die u kan informeren en adviseren.