Eigendom en goederenrecht

huur en handelshuur

koop-verkoop

erfdienstbaarhedenIedereen beschikt over roerende en onroerende goederen, hetzij als eigenaar hetzij als huurder. Vaak zonder het te beseffen, bent u dan ook verbonden door verschillende overeenkomsten waaruit heel wat rechten en plichten voortvloeien.

Bewoners van een woning of appartement hebben bovendien regelmatig te maken met erfdienstbaarheden op deze goederen. Erfdienstbaarheid beperkt het eigendomsrecht en dat leidt soms tot conflicten.

Voorbeeld

Ik heb een wasmachine gekocht, maar na enkele maanden werkt ze plots niet meer. Wat ik doen? Kan ik een beroep doen op een garantieregeling?

Voorbeeld

Mijn huisbaas wil mijn huurovereenkomst beƫindigen omdat hij zelf in het huis wil gaan wonen. Kan dit zomaar? Wat zijn mijn rechten?

Tips

  • Onderteken nooit een contract zonder te weten welke rechten en plichten hieraan verbonden zijn.
  • Tracht hoogoplopende conflicten te vermijden door u zo snel mogelijk te laten informeren, adviseren en bijstaan door een advocaat, die trouwens ook kan bemiddelen.