Beslag- en executierecht

Beslagrecht

Zekerheden

InsolventierechtOns recht laat niet toe dat we zelf een vonnis uitvoeren. Er bestaan wel middelen voor schuldeisers om hun aanspraken ten gelde te maken. Deze rechtsregels staan beschreven in het executierecht. Het beslagrecht maakt er deel van uit en omvat onder andere beslag op roerende en onroerende goederen, loonbeslag, scheepsbeslag,…

Bij de aanzuivering van schulden zorgen juridische mechanismen ervoor dat de schuldeiser betaald wordt. Deze mechanismes of zogenoemde zekerheden kunnen opgedeeld worden in twee categorieën: de zakelijke zekerheden (voorrechten en hypotheken) en de persoonlijke zekerheden (bv. borgstelling).

Een debiteur in financiële moeilijkheden kan op zijn beurt een beroep doen op beschermingsmechanismen, zijnde ‘het insolventierecht’.

Voorbeeld

Bij de openbare verkoop van een onroerend goed staakt de beslaglegger de uitvoering. Kan ik als hypothecaire schuldeiser met een openstaande vordering alsnog de verkoop van het onroerend goed vorderen?

Voorbeeld

Door wanbetaling worden mijn kredietovereenkomsten beëindigd. De bank vordert naast verhoogde intresten, een schadebeding en een wederbeleggingsvergoeding. Is dit rechtsgeldig?

Tips

  • Weet goed waar u zich toe verbindt wanneer u zich borgstelt. Lees aandachtig het contract en de voorwaarden. Er is een onderscheid tussen een algemene borgstelling en een specifieke borgstelling. Een algemene borgstelling is niet beperkt tot één enkel krediet maar heeft betrekking tot alle schulden die voortvloeien uit de handelsrelatie tussen de hoofdschuldenaar en diens schuldeiser.
  • Laat uw schulden niet aanslepen, maar reageer onmiddellijk. Neem in eerste instantie contact op met uw schuldeiser en vraag een afbetalingsplan. Lukt dit niet, zoek dan professionele hulp.