Aansprakelijkheidsrecht

auto-ongeval

wegverkeer

letselschade

medische ongevallen

kabelschadeIn het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht draait alles om schade en wie daarvoor verantwoordelijk is. Wie een fout begaat en daardoor schade toebrengt aan anderen, moet deze schade vergoeden.

Er kan sprake zijn van materiële schade, maar ook van grote morele schade. Vaak ontstaan daar discussies over met verzekeringsmaatschappijen.

Letselschade is de lichamelijke schade die ontstaat bij een verkeers- of bedrijfsongeval bijvoorbeeld, of bij een medisch ongeval. Bij schade is het belangrijk om de oorzaak, de omstandigheden en de omvang grondig te onderzoeken.

Medisch recht heeft de laatste tijd een hele evolutie ondergaan door de oprichting van het Fonds voor Medische Ongevallen en de rechtspraak over ‘informed consent’ (de zogenoemde ‘weloverwogen toestemming’).

Voorbeeld

Tijdens mijn operatie is er iets ernstig fout gegaan. De ombudsdienst van het ziekenhuis verwijst naar het Fonds voor Medische Ongevallen. Kan ik daar terecht, of moet ik een procedure starten tegen de dokter ?

Voorbeeld

Ik raakte gewond in een verkeersongeval. De verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij biedt mij een vergoeding aan. Mag ik deze aanvaarden ?

Tips

  • Uw ziekenfonds kan mogelijk bijstand bieden bij een procedure voor het Fonds voor Medische Ongevallen.
  • Houd lijsten bij met alle uitgaven en alle verplaatsingen die u maakt. Uw apotheker of ziekenfonds kan helpen om de medische uitgaven op te lijsten.
  • Onderteken nooit zomaar een dading. Voorschotten of provisies kan u wel aanvaarden.