Dienstenwet1. Uw advocaat en zijn kantoor

Denderlaw is een advocatenkantoor in België waarvan de advocaten allen ingeschreven zijn aan de balie van Dendermonde.

Het kantoor Denderlaw is gevestigd te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 2.

Mrs. Patrick Van Lembergen, Jacques Heyvaert en Annick van Hoof oefenen het beroep van advocaat uit als vennoten van de burgerlijke vennootschap onder vorm van VOF HEYVAERT&VAN LEMBERGEN, hebbende als commerciële benaming Denderlaw.

De maatschappelijke zetel van de VOF is gevestigd te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 2. Het ondernemingsnummer van de VOF HEYVAERT&VAN LEMBERGEN is 0452.132.044 en het BTW-nummer BE452132044.

Mr. Patrick Van Lembergen oefent het beroep van advocaat ook uit in persoonlijke naam onder de vorm van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een gewone commanditaire vennootschap met zetel te 9200 Dendermonde, Steenweg van Aalst 116, ondernemingsnummer 0471.353.088.

Mr. Jacques Heyvaert en Mr. Annick Van Hoof oefenen het beroep van advocaat ook uit in persoonlijke naam onder de vorm van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een gewone commanditaire vennootschap met zetel te 9200 Dendermonde, Krijgem 17, ondernemingsnummer 0471.352.989.

Mr. Luce Van Nuffel oefent het beroep van advocaat uit als extern medewerkster van het kantoor Denderlaw én in persoonlijke naam. Haar persoonlijk kantoor is gevestigd te 9200 Dendermonde (Grembergen), Voortweg 15. Het ondernemingsnummer van Mr. Luce Van Nuffel is 0812.571.770 en het BTW-nummer BE812571770.

Mr. Sarah Cools oefent het beroep van advocaat uit als medewerkster van het kantoor Denderlaw én in persoonlijke naam. Haar persoonlijk kantoor is gevestigd te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 2. Het ondernemingsnummer van Mr. Sarah Cools is 0817.590.234 en het BTW-nummer BE817590234.

Mr. Isabelle Vander Stricht oefent het beroep van advocaat uit als extern medewerkster van het kantoor Denderlaw én in persoonlijke naam onder de vorm van de burgerlijke vennootschap BVBA Advocatenkantoor Vander Stricht. Haar kantoor is gevestigd te 9240 Zele, Avil Geerincklaan 26W1. Het ondernemingsnummer van BVBA Advocatenkantoor Vander Stricht is 0846.747.939 en het BTW-nummer BE846747939.

Mr. An Van Walle oefent het beroep van advocaat uit als medewerkster van het kantoor Denderlaw én in persoonlijke naam. Haar kantoor is gevestigd te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 2. Het ondernemingsnummer van Mr. An Van walle is 0820.452.922 en het BTW-nummer BE820452922.

Mr. Stefanie De Vuyst oefent het beroep van advocaat uit als medewerkster van het kantoor Denderlaw én in persoonlijke naam. Haar kantoor is gevestigd te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 2. Het ondernemingsnummer van Mr. Stefanie De Vuyst is 0848.912.029 en het BTW-nummer BE848912029.

Mr. Jonas Michiels oefent het beroep van advocaat uit als medewerker van het kantoor Denderlaw én in persoonlijke naam. Zijn kantoor is gevestigd te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 2. Het ondernemingsnummer van Mr. Jonas Michiels is 0707.627.767 en het BTW-nummer BE707.627.767

Mr. Gwenny Demeester oefent het beroep van advocaat uit als medewerker van het kantoor Denderlaw én in persoonlijke naam. Haar kantoor is gevestigd te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 2. Het ondernemingsnummer van Mr. Gwenny Demeester is 0736.460.919 en het BTW-nummer BE 736.460.919

Mr. Tess Eeckhaudt oefent het beroep van advocaat uit als medewerker van het kantoor Denderlaw én in persoonlijke naam. Haar kantoor is gevestigd te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 2. Het ondernemingsnummer van Mr. Tess Eeckhaudt is 0704.781.313 en het BTW-nummer BE 0704.781.313

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd via de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten van de balie Dendermonde en is te raadplegen via het secretariaat van de Orde van advocaten, onder meer voor wat betreft de landen waarin dekking is verleend.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is beperkt tot het bedrag van dekking.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij Denderlaw terecht voor onder meer volgende diensten: advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

De overeenkomst die u met Denderlaw aanknoopt, is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Denderlaw bereiken:

via post op het adres:
Gentsesteenweg 2, 9200 Dendermonde

via telefoon op het nummer:
052/25.99.69

via fax op het nummer:
052/25.99.60

via e-mail op het adres:
cicero@denderlaw.be

via website:
www.denderlaw.be


Deel II - Facultatief te verstrekken – op verzoek van de cliënt1. Wat kost uw advocaat ?

Denderlaw zal ereloon aanrekenen als vergoeding van de verrichte diensten en prestaties, met inachtneming van onder meer de omvang van de verrichte prestaties, de aard en het belang van de zaak, het bereikte resultaat, de vermogenstoestand van de cliënt, de bekendheid, bijzondere ervaring en onderlegdheid in de materie.

Het ereloon zal worden begroot hetzij op forfaitaire wijze, hetzij volgens een uurtarief, hetzij volgens een andere gangbare wijze van begroting.

De begroting van het ereloon zal Denderlaw uitvoeren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals artikel 446 ter Ger. W.

Denderlaw zal naast ereloon tevens kosten aanrekenen, zoals onder meer gerechtskosten, dossierkosten, communicatiekosten (brief, fax, e-mail, telefoon) en verplaatsingskosten.

De advocatenprestaties zijn onderhevig aan toepassing van de BTW-reglementering.

Denderlaw zal u informeren over het bestaan van het systeem van juridische tweedelijnsbijstand en hetzij zelf optreden in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand hetzij u doorverwijzen naar het Bureau voor Juridische Bijstand.

2. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Dendermonde zijn de advocaten van Denderlaw onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de balie Dendermonde die geraadpleegd kunnen worden op www.baliedendermonde.be of te raadplegen zijn op het secretariaat in het gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.